$10k Stud 8 Championship Day 1 – 2018 WSOP VLOG DAY 31